over ons

praktijk

team

specialisaties

samenwerking

hap

slik

zeg

 

Op het moment dat een kind geboren wordt zal het zelf gaan eten. In eerste instantie zal het drinken uit de borst of de fles. Later leert het kind om van een lepel te eten, uit een beker te drinken en voedsel te kauwen en veilig door te slikken.

 

Dit verloopt meestal zonder problemen, maar soms ontstaan er gedurende dit proces voedingsproblemen. Voedingsproblemen kunnen o.a. zijn;

• Verslikken

• Te lange of moeizame voedingsmomenten

• Kokhalzen

• Voedsel weigeren

• Huilen tijdens drinken of eten

• Moeilijke opbouw van de voeding/consistenties

 

Deze problemen kunnen ontstaan door anatomische problemen, medische problemen en/of ervaringstekorten. Niet altijd wordt er een duidelijke oorzaak gevonden voor voedingsproblemen.

 

Kinderen die te vroeg geboren zijn, een moeizame start hebben gehad of een onderliggend syndroom of aandoening hebben (bijvoorbeeld syndroom van Down, hartafwijkingen, stofwisselingsziekten, spierziekten) hebben een grotere kans op voedingsproblemen.

 

Soms is het noodzakelijk dat een kind (een periode) de voeding of een gedeelte van de voeding per sonde krijgt. Er zal dan gekeken worden welke mogelijkheden er zijn om deels zelf veilig te blijven eten. Zodra het medisch gezien mogelijk is, zal gekeken worden of het eten uitgebreid en opgebouwd kan worden en de sondevoeding afgebouwd.

 

Voedingsproblemen bij kinderen veroorzaken veel stress en onzekerheid bij de omgeving. Bij de aanpak van voedingsproblemen is vaak een multidisciplinaire aanpak gewenst. Er is dan een samenwerking tussen diëtist, arts, prelogopedist en eventueel andere ondersteuning zoals fysiotherapeut, orthopedagoog.

 

Een prelogopedist kan het logopedisch technisch eten en drinken in kaart brengen. Waar mogelijk worden adviezen gegeven over aanpassingen in o.a. voedingshouding, omgeving, materiaal, soort voeding en de wijze van aanbieden.

Voor meer informatie www.prelogopedie.nl

werkwijze

Aanmelding bij HapSlikZeg verloopt via een verwijzing van een arts/specialist. U kunt zich telefonisch of per email aanmelden. Afhankelijk van uw hulpvraag en voorkeuren voor dagen en tijden, zal een van onze logopedisten een intakegesprek met u plannen.

 

Tijdens dit intakegesprek ontvangen wij graag van u;

• verwijzing van de arts

• ingevuld aanmeldformulier

• eventuele overige informatie van verwijzers of onderzoeksinstanties

• inzage in een geldig legitimatiebewijs van uw kind

 

Indien er meerdere behandelaars betrokken zijn, zullen wij met u kijken naar mogelijkheden om behandelingen op elkaar aan te laten sluiten of in combinatie te geven.

 

Gezien de vaak complexere problematiek bij de kinderen in onze praktijk, kan het zijn dat de behandeling in de thuissituatie van het kind plaatsvindt. Hiervoor is altijd een specifieke aanvraag van de arts nodig.

aanmeldformulier downloaden

nieuws

Scholing

De komende periode zullen Ilse en Marieke samen met fysio-collega’s Marjolein en Lot zich nog meer gaan verdiepen in de ”Floortime/Floorplaymethode”. We worden hierin geschoold door RINO. We werken er al met veel plezier en goede resultaten mee sinds vorig jaar. Daarnaast zal Marieke de cursus “Logopedie en Downsyndroom” die gegeven wordt door onze collega Annelies en Sabrina Moors gaan volgen in september.

contact

info@hapslikzeg.nl

tel: 06 29215437

 

Vestiging Vught

Kindcentrum Hoge Vliert

Vliertstraat 79B

5261 EK Vught

 

Vestiging Heusden

Steenweg 4

5262 KA Heusden

 

Postadres

Hoge Maasdijk 4

5256 TE Heusden

 

Wilt u ons mailen?

Formulier verzenden...

Er is een fout opgetreden in de server.

Formulier ontvangen.

©hapslikzeg   |   ontwerp: oranjeboven.nl