over ons

praktijk

team

specialisaties

samenwerking

hap

slik

zeg

 

Afwijkend slikken kan al in de vroegste periode van een kind ontstaan. Dit kan door verkoudheden, middenoorproblemen, maar ook door fopspeenzuigen en duimzuigen. Er kan dan een afwijkende positie van de tong en openmondgedrag ontstaan met als gevolg afwijkend slikken, een afwijkende stand van de tanden, slissen.

Hier kan aan gewerkt worden met een gestructureerd therapieprogramma en eventueel met ondersteuning van een trainer die op vaste momenten gedragen moet worden. Deze behandeling noemen we OMFT.

 

Naast afwijkend slikken, zijn er ook kinderen die door onderliggende organische of medische oorzaak niet of niet veilig kunnen slikken. Het gaat dan om bijvoorbeeld kinderen met een schisis, slechte conditie of neurologische problemen. De logopedist kan (vaak samen met een slikteam in een ziekenhuis) beoordelen over het slikken veilig verloopt, of alle consistenties veilig verlopen of dat daar aanpassingen in gedaan moeten worden. Daarnaast kunnen er aanpassingen gedaan worden in voedingshouding, wijze van aanbieden, soort materiaal om het eten en drinken of het slikken te verbeteren.

 

Alle jonge kinderen hebben een periode van meer of minder speekselverlies. Het krijgen van tandjes of fopspeenzuigen hebben hier invloed op. Als er sprake is van lang blijven bestaan van speekselverlies of heel veel speekselverlies, kan een logopedist in kaart brengen of er sprake is van afwijkend speekselverlies en adviezen geven om dit te verminderen.

 

werkwijze

Aanmelding bij HapSlikZeg verloopt via een verwijzing van een arts/specialist. U kunt zich telefonisch of per email aanmelden. Afhankelijk van uw hulpvraag en voorkeuren voor dagen en tijden, zal een van onze logopedisten een intakegesprek met u plannen.

 

Tijdens dit intakegesprek ontvangen wij graag van u;

• verwijzing van de arts

• ingevuld aanmeldformulier

• eventuele overige informatie van verwijzers of onderzoeksinstanties

• inzage in een geldig legitimatiebewijs van uw kind

 

Indien er meerdere behandelaars betrokken zijn, zullen wij met u kijken naar mogelijkheden om behandelingen op elkaar aan te laten sluiten of in combinatie te geven.

 

Gezien de vaak complexere problematiek bij de kinderen in onze praktijk, kan het zijn dat de behandeling in de thuissituatie van het kind plaatsvindt. Hiervoor is altijd een specifieke aanvraag van de arts nodig.

aanmeldformulier downloaden

nieuws

Scholing

De komende periode zullen Ilse en Marieke samen met fysio-collega’s Marjolein en Lot zich nog meer gaan verdiepen in de ”Floortime/Floorplaymethode”. We worden hierin geschoold door RINO. We werken er al met veel plezier en goede resultaten mee sinds vorig jaar. Daarnaast zal Marieke de cursus “Logopedie en Downsyndroom” die gegeven wordt door onze collega Annelies en Sabrina Moors gaan volgen in september.

contact

info@hapslikzeg.nl

tel: 06 29215437

 

Vestiging Vught

Kindcentrum Hoge Vliert

Vliertstraat 79B

5261 EK Vught

 

Vestiging Heusden

Steenweg 4

5262 KA Heusden

 

Postadres

Hoge Maasdijk 4

5256 TE Heusden

 

Wilt u ons mailen?

Formulier verzenden...

Er is een fout opgetreden in de server.

Formulier ontvangen.

©hapslikzeg   |   ontwerp: oranjeboven.nl