over ons

praktijk

team

specialisaties

samenwerking

hap

slik

zeg

 

Communicatie met de omgeving ontstaat al op het moment dat een kind geboren wordt. Dat begint bij oogcontact en lichaamstaal, Daarna gaat een kind geluidjes maken, brabbelen, woordjes zeggen en zinnen maken. Het kind gaat reageren op zijn eigen naam, begint woordjes te begrijpen, korte zinnetjes en opdrachtjes en later ook verhaaltjes. Meestal verloopt de ontwikkeling hiervan zonder problemen. Soms gaat het niet vanzelf. Dan verloopt de communicatieve ontwikkeling vertraagd of anders.

 

Belangrijk voor de ontwikkeling zijn de communicatieve voorwaarden, zoals het maken van oogcontact, aandacht hebben en behouden voor iets of iemand, gericht zijn op en luisteren naar de ander, maar ook het maken van gebaren en geluidjes met als doel iets te bereiken. Als deze voorwaarden er niet of verminderd zijn, kan dat de spraaktaalontwikkeling beinvloeden en in de weg staan.

 

Er is een verschil tussen taalontwikkeling en spraakontwikkeling. Taalontwikkeling is de manier waarop kinderen woorden en zinnen leren begrijpen en gebruiken. Spraakontwikkeling is de ontwikkeling van de articulatie. Bij hele jonge kinderen is dit nog niet altijd duidelijk te onderscheiden en spreken we over spraaktaalontwikkeling.

 

Bij problemen in de taalontwikkeling kan een kind bijvoorbeeld problemen hebben om zich goed te uiten of begrijpt het taal vaak niet goed. Een kind kan ook moeite hebben met het goed gebruiken van taal, wat zegt je op welk moment.

 

Bij problemen in de spraakontwikkeling heeft een kind moeite met het uitspreken van een enkele klank, meerdere klanken, zijn bepaalde woorden lastig uit te spreken of spreekt een kind onverstaanbaar.

 

Een logopedist kan de spraaktaalontwikkeling in kaart brengen. Hierdoor wordt het duidelijk waar het probleem zit en kan daar gericht aan gewerkt worden.

werkwijze

Aanmelding bij HapSlikZeg verloopt via een verwijzing van een arts/specialist. U kunt zich telefonisch of per email aanmelden. Afhankelijk van uw hulpvraag en voorkeuren voor dagen en tijden, zal een van onze logopedisten een intakegesprek met u plannen.

 

Tijdens dit intakegesprek ontvangen wij graag van u;

• verwijzing van de arts

• ingevuld aanmeldformulier

• eventuele overige informatie van verwijzers of onderzoeksinstanties

• inzage in een geldig legitimatiebewijs van uw kind

 

Indien er meerdere behandelaars betrokken zijn, zullen wij met u kijken naar mogelijkheden om behandelingen op elkaar aan te laten sluiten of in combinatie te geven.

 

Gezien de vaak complexere problematiek bij de kinderen in onze praktijk, kan het zijn dat de behandeling in de thuissituatie van het kind plaatsvindt. Hiervoor is altijd een specifieke aanvraag van de arts nodig.

aanmeldformulier downloaden

nieuws

Scholing

De komende periode zullen Ilse en Marieke samen met fysio-collega’s Marjolein en Lot zich nog meer gaan verdiepen in de ”Floortime/Floorplaymethode”. We worden hierin geschoold door RINO. We werken er al met veel plezier en goede resultaten mee sinds vorig jaar. Daarnaast zal Marieke de cursus “Logopedie en Downsyndroom” die gegeven wordt door onze collega Annelies en Sabrina Moors gaan volgen in september.

contact

info@hapslikzeg.nl

tel: 06 29215437

 

Vestiging Vught

Kindcentrum Hoge Vliert

Vliertstraat 79B

5261 EK Vught

 

Vestiging Heusden

Steenweg 4

5262 KA Heusden

 

Postadres

Hoge Maasdijk 4

5256 TE Heusden

 

Wilt u ons mailen?

Formulier verzenden...

Er is een fout opgetreden in de server.

Formulier ontvangen.

©hapslikzeg   |   ontwerp: oranjeboven.nl