Specialisaties

 

Onze logopedisten zijn allround, maar daarnaast ook gespecialiseerd in complexere problematiek. Verschillende specialisaties zijn in onze praktijk aanwezig, o.a.;

 

• Prelogopedie (eet- en drinkproblemen)

• Sensorische informatieverwerking

• Hanen

• OMFT

• Floortime

• Tan-Soderberg/Leespraat

• Prompt

• NDT/Mueller

• NmG

 

Daarnaast hebben wij gespecialiseerde zorg voor;

 

Logopedie bij kinderen met het syndroom van Down

Een speciale groep kinderen in onze praktijk zijn de kinderen met het syndroom van Down.

 

Al op jonge leeftijd kan logopedie opgestart worden bij deze groep kinderen. In eerste instantie zal het accent van de behandeling liggen op het begeleiden van de opbouw in voeding en het voorkomen of behandelen van voedingsproblemen. Daarnaast zal de communicatieve ontwikkeling worden begeleid. Er is aandacht voor de communicatieve voorwaarden en de spraaktaalontwikkeling.

 

Er wordt binnen onze praktijk een passend therapieplan gemaakt, waarbij verschillende methodes ingezet kunnen worden, o.a.

• Tan-Soderberg/Leespraat

• NmG (ondersteunende gebaren)

• Prompt

• H&P

 

Naast individuele behandelingen zijn er op onze praktijk groepsbehandelingen voor kinderen met het syndroom van Down. Binnen de groepsbehandelingen werken we veelal volgens de methode Tan-Soderberg/Leespraat. Er wordt gewerkt aan het verbeteren van het spreken, de communicatieve en sociale vaardigheden, maar ook mondmotoriek en eten en drinken. Ieder kind heeft zijn eigen individuele doelen waar aan gewerkt wordt binnen de groepsbehandeling. Er kan aansluitend ook in groepsverband een kinderfysiotherapeutische behandeling plaatsvinden binnen onze setting in Vught.

 

Multi-disciplinaire ouder-kindgroepen vanuit een Floortimebenadering

De Floortimebenadering is ontwikkeld door Professor Dr. Greenspan. Deze benadering gaat uit van zes mijlpalen in de ontwikkeling van een kind. Bij veel kinderen worden die mijlpalen vanzelf gehaald. Bij kinderen waarbij de ontwikkeling anders verloopt duurt het langer voordat mijlpalen bereikt worden, vallen er gaten tussen mijlpalen of kan het kind niet zelfstandig een nieuwe mijlpaal bereiken. Floortimebenadering is een positieve benadering gericht op ouders en de omgeving van een kind. Zij zijn de belangrijkste personen om kinderen te helpen bij het bereiken van de mijlpalen. In samenwerking met kinderfysiotherapie Vught worden in Kindcentrum Hoge Vliert multidisciplinaire ouderkindgroepen aangeboden. In een ongedwongen sfeer leer je als ouder goed te kijken naar je kind, beter aan te sluiten bij het spel en beleving van je kind en worden vaardigheden geleerd om je kind te helpen stappen te zetten in zijn motorische, communicatieve, sociaal-emotionele en spelontwikkeling.

©hapslikzeg   |   ontwerp: oranjeboven.nl