Team

 

In onze praktijk werken we met acht logopedisten. Wij zijn allemaal ingeschreven in het kwaliteitsregister Paramedici en lid van de NVLF (Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie).

Marieke van Voorst

logopedist en praktijkhouder

 

Na mijn afstuderen in 1995 ben ik gaan werken binnen de (kinder)revalidatie. Daarna heb ik 13 jaar gewerkt als logopedist in het Jeroen Bosch ziekenhuis. Het werken binnen een klinische setting gaf mij onvoldoende mogelijkheden om intensiever en langduriger met een kind en zijn gezin aan logopedische doelen te werken. Dat is de reden geweest om mijn praktijk te starten in 2007. In eerste instantie onder de naam Kinderlogopedie Vught e.o. en in 2012 is de praktijk voortgezet onder de naam HapSlikZeg, Praktijk voor kinderlogopedie. Inmiddels is de praktijk uitgebreid met vijf collega’s en werken we met z’n zessen in onze praktijk, waar we

streven naar de beste logopedische zorg voor het kind en zijn omgeving.

 

In mijn behandelingen staat het kind centraal. Wat is de beleving van dit kind en wat heeft dit kind nodig om te kunnen groeien in zijn vaardigheden en stapjes te zetten in zijn ontwikkeling? Werken vanuit die beleving staat voorop! Vanuit beleven kun je leren! Leren is leuk! Daarnaast zie ik het als mijn taak om het kind in zijn volledigheid te zien. Daardoor is de samenwerking met ouders, andere behandelaars en betrokkenen rondom een kind essentieel.

Ilse Oppers

logopedist

 

In juli 2009 ben ik afgestudeerd als logopedist aan de Fontys Hogeschool te Eindhoven. Omdat logopedie breed inzetbaar is, ben ik mezelf gaan oriënteren binnen het werkveld en heb ik op verschillende werkplekken ervaring opgedaan. Zo heb ik ervaring opgedaan in het ziekenhuis en heb ik in 2011 de volledige overstap gemaakt naar de zorg voor mensen met een (verstandelijke) beperking. Zowel in de kinderzorg als in de volwassenzorg vond ik hierin mijn weg.

 

Sinds de zomer van 2013 ben ik werkzaam bij HapSlikZeg, Praktijk voor Kinderlogopedie. De nauwe samenwerking met ouders en de betrokken disciplines spreekt mij enorm aan. Aansluiten op het niveau en de beleving van het kind maakt iedere behandeling en begeleidingstraject weer uniek. Samen dingen ontdekken en ervaringen toevoegen, zullen leermomenten vormen die het kind mee kan nemen in zijn/haar verdere ontwikkeling.

Annelies Vriends

logopedist

 

In 1988 ben ik afgestudeerd als logopedist. Ik ben toen meteen gaan werken in diverse ziekenhuizen in Brabant. Daar werkte ik vooral met neurologische patiënten en op de kinderafdeling. Daarnaast zag ik veel kinderen met meervoudige problematiek op de poli en ben me gaan specialiseren in met name de kinderen met het syndroom van Down.

Om deze kinderen zo goed mogelijk te kunnen helpen, heb ik alle cursussen gevolgd die daar mee te maken hadden, van eet- en drinktherapie tot sensorische informatieverwerking.  Inmiddels ben ik zelf mede- cursusleidster van de 5-daagse cursus ‘logopedie bij downsyndroom’ waarin ik collega’s coach in de behandelingen van deze bijzondere kinderen.

Ik heb daarvoor ook de docentenopleiding voor ondersteunende gebaren gedaan en geef cursussen NmG aan ouders, leerkrachten, pedagogisch werkenden en andere hulpverleners.

 

Mijn kracht in de behandeling zit er in dat ik kijk naar het totale functioneren en de mogelijkheden van een kind, eerder dan naar de beperkingen. Zet het kind in zijn/ haar kracht en het kan leren. Plezier speelt daarbij natuurlijk een grote rol.

Maaike Reffeltrath

logopedist

 

In 2006  heb ik de opleiding logopedie afgerond aan de Hanze Hogeschool in Groningen. Daarna ben ik de Master Spraak- en taalpathologie gaan doen aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Ik heb deze opleiding afgerond, maar ik werk toch het liefste als logopedist. Ik heb werkervaring opgedaan in vrije vestigingen, speciaal onderwijs en de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Sinds juni 2017 ben ik werkzaam bij Hap Slik Zeg, praktijk voor kinderlogopedie.

 

Het werken met kinderen geeft mij veel energie. Onderzoeken waar de mogelijkheden tot ontwikkeling liggen, dat is een uitdaging. Hoe kan je het kind prikkelen om stapjes in die ontwikkeling te maken, hoe klein ze soms ook zijn. Ik heb veel ervaring met behandelingen rondom totale communicatie, dat wil zeggen het gebruik van ondersteuning in communicatie, bijvoorbeeld foto’s, pictogrammen en gebaren. Daarnaast heb ik een scholing rondom sensorische informatieverwerking gevolgd. Dit geeft mij de mogelijkheid om een breder beeld van het kind te zien en beter in te spelen op hoe het kind de wereld ervaart. In samenspraak met ouders en andere betrokkenen richt ik de behandelingen zo in dat het aansluit bij de interesses en mogelijkheden van het kind.

Evie Zomers

logopedist

 

In juli 2017 ben ik afgestuurd als logopedist aan de Fontys Hogeschool te Eindhoven. In mijn schoolperiode werd duidelijk waar mijn hart ligt. Ik heb al mijn stageplaatsen binnen de gehandicaptenzorg gevonden en mezelf daardoor op een breed gebied in deze specialistische zorg verdiept. In mijn eerste jaar van de opleiding liep ik stage bij HapSlikZeg en in juli ben ik vol trots aan de slag gegaan als logopedist in deze praktijk. Naast dat mijn hart ligt bij kinderen met een hulpvraag binnen speciale zorg, ligt mijn hart ook bij mijn hond Pluis. Zij kan ingezet worden als ‘co-therapeut’ tijdens mijn behandelingen.

 

De nauwe samenwerking met ouders en andere behandeldisciplines zorgt dat ik veel voldoening uit mijn werk kan halen. Het belangrijkste vind ik dat alle kinderen lachend naar binnen en naar buiten gaan. In mijn behandelingen staat spelend leren en plezier maken dan ook centraal. Daarnaast maak ik waar mogelijk ook graag gebruik van mijn hond Pluis, zij is mijn levende hulpmiddel tijdens mijn logopedische sessies. Pluis motiveert samen met mij de kinderen nog een stukje meer en maakt therapie voor onzekere en minder gemotiveerde kinderen ook enorm leerzaam en leuk.

Nena Hoevenaars

logopedist

 

In juli 2018 ben ik afgestudeerd als logopedist aan de Fontys Paramedische Hogeschool te Eindhoven. Gedurende mijn opleiding heb ik stage gelopen bij verschillende werkplekken, zoals een revalidatiecentrum, een audiologisch centrum en logopediepraktijken. Hierdoor heb ik verschillende kanten van het vak kunnen zien.  Tijdens deze stages ben ik erachter gekomen dat ik affiniteit heb voor het werken met kinderen. Vooral het werken met kinderen met spraak-taal problemen vind ik erg interessant.

 

Sinds augustus 2018 ben ik werkzaam bij HapSlikZeg, Praktijk voor Kinderlogopedie. Ik vind het werken met kinderen zo leuk, omdat ieder kind een andere aanpak nodig heeft. Het is een uitdaging om voor elk kind te bekijken wat dit kind nodig heeft en hoe dit aangeboden kan worden op een leuke en speelse manier. Ik vind het belangrijk om een behandeling zo leuk mogelijk te maken, zodat het kind met veel plezier naar de logopedie komt. Een ander belangrijk aspect rondom de behandeling vind ik de samenwerking met andere disciplines en natuurlijk de ouders. Door middel van een goede samenwerking kan het beste behandelplan voor het kind opgesteld worden, zodat het kind zoveel mogelijk kan groeien.

Annelijn van Asseldonk

logopedist

 

Na mijn afstuderen in Heerlen ben ik gaan werken bij de vroegbehandeling van Kentalis in Maastricht en later in Hoensbroek. Binnen deze behandelvorm heb ik gewerkt met jonge kinderen met een (vermoeden) van TOS. Daarnaast heb ik gewerkt bij de fonopoli in Maastricht voor kinderen met fonologische stoornissen. In september 2019 ben ik gestart bij logopedieprakijk Hap Slik Zeg.

 

Samen plezier maken en aansluiten bij de belevingswereld van het kind zijn voor mij belangrijke elementen om een goede en veilige leeromgeving te creëren. Ieder kind is anders en ieder kind leert anders. Juist dat maakt het werken met kinderen zo leuk! Naast logopedist ben ik ook muziekdocent waardoor ik regelmatig muziek inzet tijdens de logopedie.

Samen ontdekken hoe we stap voor stap verder komen en de communicatie zo goed mogelijk vormgeven, vind ik iedere keer weer een uitdaging.

Jana Meertens

logopedist

 

Tijdens mijn opleiding logopedie aan Fontys Paramedische Hogeschool te Eindhoven, ben ik erachter gekomen dat mijn hart ligt bij het werken met kinderen. Gedurende mijn opleiding heb ik bij verschillende werkplekken stage gelopen. Dit heb ik gedaan bij een revalidatiecentrum binnen de sector kinderrevalidatie, een reguliere basisschool en verschillende logopediepraktijken. Sinds augustus 2019 ben ik werkzaam bij HapSlikZeg, praktijk voor kinderlogopedie.

 

Ik vind het mooi om te zien met hoeveel plezier kinderen leren en hierdoor stapje voor stapje tot succesmomenten komen. Je ziet kinderen groeien en hoort ouders over succesmomenten vertellen. Het enthousiasme van de kinderen en de ouders bij zo’n succesmoment levert mij het plezier op om met deze doelgroep te werken. Daarom vind ik het belangrijk dat kinderen en ouders binnen mijn behandelingen spelenderwijs en met plezier leren. Het is hierbij een leuke uitdaging om een helder behandelplan op te stellen wat aansluit bij de behoeften van de kinderen, ouders en andere disciplines. Ieder kind is een unieke puzzel die ik met plezier ga oplossen door een zo passend mogelijk behandelplan op te stellen waardoor het kind zo veel mogelijk kan groeien terwijl het kind plezier heeft.

Brenda van der Linden

PA/praktijkondersteuner

 

Voorheen was ik werkzaam als psychiatrisch verpleegkundige. Dit vak heb ik altijd met veel plezier beoefend. Tot de geboorte van onze eerste dochter. Zij bleek een zeldzame chromosoomafwijking te hebben. Via onze dochter ben ik in contact gekomen met Marieke. In die 7 jaar ook Trotse moeder van een zoon en nog een dochter mogen worden. Er kwam weer ruimte om aan het werk te gaan. De visie van Marieke bleek dicht bij die van mij te liggen en er ontstond het idee om in de praktijk te komen werken. Vanaf Juli 2018 ben ik enthousiast gestart als PA en praktijkondersteuner van de praktijk.

 

Ik hoop mijn ervaring als ouder van een kind met een bijzonder extraatje in te kunnen zetten. Ik weet als geen ander hoe uitdagend het hebben van een kind met een beperking kan zijn. Hoeveel regelzaken er op je af komen en hoe bijzonder de nieuwe wereld is waarin je beland. Hoe je ineens medisch secretaresse bent geworden en medische handelingen als een professional bij je eigen kind toe staat te passen. Ook weet ik als geen ander hoe mooi het is om in deze wereld terecht te komen. Hoe je normen en waarden veranderen en je kijk op het leven opnieuw vorm krijgt.

©hapslikzeg   |   ontwerp: oranjeboven.nl