werkwijze

Aanmelding bij HapSlikZeg verloopt via een verwijzing van een arts/specialist. U kunt zich telefonisch of per email aanmelden. Afhankelijk van uw hulpvraag en voorkeuren voor dagen en tijden, zal een van onze logopedisten een intakegesprek met u plannen.

HapSlikZeg werkt op verschillende locaties samen met andere organisaties. Zo werken wij op locatie Vught en Mytylschool Gabriel samen met onze samenwerkingspartners van kindcentrum Hoge Vliert. Daarnaast werken wij op andere locaties onder andere samen met Unik, Nova Medisch Kinderdagverblijf en Kinderzorg Bijzonder.

aanmeldformulier downloaden